Projektet Bergslagsspelen

Projektet Bergslagsspelen är nu avslutat men Bergslagsspelens projektägare fortsätter med verksamheter som vi lägger ut på Bergslagsspelens Facebook-sida, så följ oss gärna där!

Om Bergslagsspelen: ett brett samarbetsprojekt (år 2013-2017) med amatörer och proffs som syftar till att stärka amatörkulturen i norra länsdelen. Örebro län, Studiefrämjandet Örebro-Värmland, Amatörteatersamverkan Örebro län samt Örebro läns bildningsförbund. Bergslagsspelen samverkar med föreningsliv, näringsliv, kommuner, studieförbund och fria kulturgrupper.

Inom ramen för projektet har flertalet workshops och studiecirklar arrangerats och därtill: Fyra sommarspel i Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora samt fyra sommarläger med dans, teater och sång i Järnboås där årligen ca 75 barn och ungdomar från 20-talet skolor i norra Örebro län deltagit mer om blomsterbud i Umeå.

Varför Bergslagsspelen?

Bergslagsspelen handlar om att skapa tillväxt och utveckling av teater- och dansverksamhet i norra Örebro län. Projektet ska ge möjlighet till en rikare fritid, gemenskap och personlig utveckling samt lägga grunden för spektakulära teater- och dansföreställningar i kulturhistoriska miljöer i Bergslagen.
I Bergslagsspelen vill vi:

  • Ge så många människor i vårt område som möjligt tillfälle att skapa ett intresse och hitta ett kreativt uttryck som stärker dem och som kan berika livet i många år framöver.
  • Skapa utvecklande möten mellan amatörer och proffs inom teaterområdet.
  • Locka deltagarna i Bergslagsspelens sommarläger och sommarspel att delta i studiecirklar, kulturskolor m.m. och även engagera sig i föreningslivet. 
  • Att fler ska komma igång och utöva kultur och på så sätt bidra till att motverka psykisk och fysisk ohälsa. Genom gemensam aktivitet skapas förutsättningar för att träffa nya vänner som berikar tillvaron läs om blombud uppsala
  • Att fler ska få komma in i ett kreativt nätverk som stärker dem och som i förlängningen kan öppna för fler utvecklingsmöjligheter inom studier, fritid och arbetsliv.