Om Bergslagsspelen

Bergslagsspelen är ett brett samarbetsprojekt med amatörer och proffs som syftar till att berika norra Örebro län – Nora, Hällefors, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommun – med teater- och dansverksamhet. Bergslagsspelen samverkar med föreningsliv, kommuner, studieförbund och fria kulturgrupper.

I projektet arrangeras:

 • Studiecirklar, workshops och sommarläger inom  teater och dans.
 • Sommarspel på kulturhistoriska spelplatser i Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg respektive Nora under fyra somrar.

Varför Bergslagsspelen?

Bergslagsspelen handlar om att skapa tillväxt och utveckling av teater- och dansverksamhet i norra Örebro län. Projektet ska ge möjlighet till en rikare fritid, gemenskap och personlig utveckling samt lägga grunden för spektakulära teater- och dansföreställningar i kulturhistoriska miljöer i Bergslagen.
I Bergslagsspelen vill vi:

 • Ge så många människor i vårt område som möjligt tillfälle att skapa ett intresse och hitta ett kreativt uttryck som stärker dem och som kan berika livet i många år framöver.
 • Skapa utvecklande möten mellan amatörer och proffs inom teaterområdet.
 • Locka deltagarna i Bergslagsspelens sommarläger och sommarspel att delta i studiecirklar, kulturskolor m.m. och även engagera sig i föreningslivet. 
 • Att fler ska komma igång och utöva kultur och på så sätt bidra till att motverka psykisk och fysisk ohälsa. Genom gemensam aktivitet skapas förutsättningar för att träffa nya vänner som berikar tillvaron. 
 • Att fler ska få komma in i ett kreativt nätverk som stärker dem och som i förlängningen kan öppna för fler utvecklingsmöjligheter inom studier, fritid och arbetsliv.

Bergslagsspelen ska:

 • Ta tillvara individens engagemang och lust att lära och skapa.
 • Bidra till personlig utveckling och ge möjlighet till nya, berikande fritidsintressen  för barn, ungdomar och vuxna.
 • Erbjuda tillfällen att vara med och skapa något tillsammans med andra i ett gemensamt projekt, att stå på scen eller bakom scenen och vara delaktig i scenkonst.
 • Bidra till att få flera livskraftiga föreningar inom teater och dans som kan utveckla kulturen och skapa ett rikare kulturliv i norra Örebro län.
 • Bidra till att stärka norra Örebro län, skapa samhörighet och stolthet, engagemang och kreativitet.
 • Bidra till att göra vårt område än mer attraktivt att bo i och besöka.

– en väl utvecklad kulturverksamhet där alla ges möjlighet att delta och utvecklas bidrar till att göra vårt område än mer attraktivt att bo i och besöka –